Antalya Elmalı Devlet Hastanesi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Antalya Elmalı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Birim Kalite Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 03/08/2018

                                                                          

 T.C

                                                                                                                                                                                           SAĞLIK BAKANLIĞI

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

Elmalı Devlet Hastanesi

                                                                                                                                                                            03.05.2018

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

                                                            ELMALI

                                                                                                            

                                                                                                                            

HKS BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI VE YARDIMCILARI

BÖLÜMLER

ADI SOYADI

İMZA

Kalite Yönetim Birimi

Hatice BUKO(Kalite Yönetim Direktörü)

Hatice UMCA (Kalite Yönetim Birimi Çalışanı)

Tesis Yönetimi

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Şakir YILMAZ(Temizlik Personel Şefi)

Bilgi Yönetimi

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Muhammet Kansu ŞAYIK(Bilgi İşlem Sorumlusu)

Atık Yönetimi

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşlem Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Fatma KARATAŞ (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)

Enfeksiyonların Kontrolü

Fatma KARATAŞ (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)

Poliklinik Hizmetleri

Dilek BAYINDIR (Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.

Necdet YEŞİLKUŞ(V.H.K.İ Sorumlusu)

Hayri ÇETİN Hasta Kayıt –Kabul- Vezne Sorumlusu

Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri

Dt. Murat DÖLEK (Ağız ve Diş Sağlığı Hiz. Sorumlusu)

Acil Sağlık Hizmetleri

Dr. Adem SİVRİ(Acil Sorumlu Hekimi)

İsa UYMAZ(Acil Servis Sorumlusu Hemşiresi)

Biyokimya Lab. Hizmetleri

Uz. Dr. Özer YAZICI(Biyokimya Lab. Hizmetleri

Sorumlu Hekimi)

Cihangir COŞKUN(Biyokimya Laboratuvarı Sor.Tek.)

Transfüzyon Tıbbi Hizmetleri

Nesli Nur DEMİR (Kan Transfüzyon Merkezi Sor.)

Radyasyon Güvenliği

Uz. Dr. Arda ERKAN(Radyoloji Hiz.Sorumlu Hekimi)

Muhammet KELEŞ (Radyoloji Hİz.SorumluTeknisyeni)

BÖLÜMLER

ADI SOYADI

Ameliyathane Hizmetleri Sorumlu Hekimi

Uz. Dr. İbrahim KAYA

Ameliyathane Hizmetleri Sorumlu Hemşiresi

Ayşe YILMAZ

Sterilizasyon Hizmetleri Sorumlu Hekimi

Uz. Dr. İbrahim KAYA

Sterilizasyon Hizmetleri Sorumlu Hemşiresi

Selda ERGÜN

Anestezi Hizmetleri

Uzm.Dr.İbrahim KAYA

Sedrettin CENAN(Anestezi Sorumlu Teknisyeni)

Patoloji Hizmetleri

Dilek BAYINDIR(Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.)

Hatice ONUR (Kanser Kayıt Elamanı)

Diyaliz Hizmetleri Sorumlu Hekimi

Dr.Asude Esen TÜRER(Diyaliz Sorumlu Hekimi)

Diyaliz Hizmetleri Sorumlu Sağlık Personeli

Gülizar ERCAN

Hasta Dosyası ve Arşiv Sorumlu Personeli

Dilek BAYINDIR(Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.)

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Bülent KORCAN

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Hatice UMCA(Kalite Birim Çalışanı)

Hatice BUKO(Kalite Yönetim Direktörü)

Ali ERGÜN(Sivil Savunma Amiri)

İndikatör Yönetimi

Hatice BUKO(Kalite Yönetim Direktörü)

Hatice UMCA(Kalite Birim Çalışanı)

Fatma KARATAŞ(Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)

Suna YENER(İstatistik Sorumlusu)

Hasta Hakları Birim Sor.

Nuray ÖZSİPAHİ

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Sosyal Hizmet Birimi

Metin AYGÜN

Hasta Deneyimi

Dilek BAYINDIR(Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.)

Hatice BUKO(Kalite Yönetim Direktörü)

Hatice UMCA(Kalite Yönetim Birimi Çalışanı)

Nuray ÖZSİPAHİ(Hasta İletişim Birimi Sorumlusu)

Metin AYGÜN (Sosyal Hizmet Birimi)

Risk Yönetimi

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Hatice UMCA(Kalite Yönetim Birimi Çalışanı)

Eğitim Yönetimi

Dilek BAYINDIR(Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.)

Ali ERGÜN(Eğitim Birim Sorumlusu)

Fatma KARATAŞ(Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)

İsa UYMAZ (Oryantasyon Hemşiresi)

Sosyal Sorumluluk

Dilek BAYINDIR(Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.)

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Dilek BAYINDIR(Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.)

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Fatma KARATAŞ(Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)

Metin AYGÜN (Sosyal Hizmet Birimi)

Yaşam Sonu Hizmetleri

Dilek BAYINDIR(Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.)

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Yaşar GECELİ( Morg Sorumlusu)

İbrahim KARABAŞ (Birim Sorumlusu Yardımcısı)

Evde Sağlık Hizmetleri

Uzm.Dr.İbrahim KAYA( Sorumlu Hekimi)

Dilek BAYINDIR(Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.)

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

İsmail OKTAROĞLU(Birim Sorumlusu)

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Dayanıklı Taşınır-Biyomedikal Depo

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Nimet TOP (Ayniyat Depo-Biyomedikal Depo TKKY-Klinik Mühendislik)

Mehmet AVCIOĞLU

İlaç Yönetimi

Ercüment KARATAŞ (İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Güldane ŞENTÜRK (Eczane Sorumlusu-Farmakovijilans Sorumlusu)

Tıbbi Sarf Depo

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Özgür DURMUŞ (Medikal Depo TKKY-Materyovijilans sor.)

İstatistik Birim Sorumlusu

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Suna YENER

Rapor Birim Sorumlusu

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Bülent KORCAN

Fatura Birim Sorumlusu

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Cemal ÖZCAN

Satın Alma Birim Sorumlusu

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Mustafa GÜZEL

Gider -Tahakkuk Birim Sorumlusu

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Hacı Uğur TAK

Yasin DEMİRAY

Maaş Birimi Sorumlusu

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Nursel ARIKAN

Abdülkadir KAYA

TİG Birim Sorumlusu

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Seda GÖKÇEOĞLU

VHKİ Personeli Sorumlusu

Dilek BAYINDIR(Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.)

Necdet YEŞİLKUŞ

OTELCİLİK HİZMETLERİ

Dilek BAYINDIR(Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.)

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU

Hatice BUKO(Kalite Yönetim Direktörü)

Hatice UMCA(Kalite Birim Çalışanı)

Ali ERGÜN(Sivil Savunma Amiri)

Fatma KARATAŞ(Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)

Mutfak Hizmetleri

Dilek BAYINDIR(Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.)

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Fatma KARATAŞ (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)

Zekeriya SARIKAYA(Aşçı)

Çamaşırhane Hizmetleri

Dilek BAYINDIR (Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.)

Hatice DEMİR

Temizlik Hizmetleri

Dilek BAYINDIR

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Fatma KARATAŞ

Şakir YILMAZ Temizlik Personeli Sorumlusu-Teknik Servis Personeli

Güvenlik Hizmetleri

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Sebahattin CANBOLAT

Esra SAVRAN

HASTA BAKIM HİZMETLERİ

HASTA BAKIM HİZMETLERİ

Dilek BAYINDIR(Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.)

1.Kadın- Doğum Servisi – Doğum Hizmetleri

Hatice AYKUT

Hatice DEMİRTAŞ (Birim Sorumlusu Yardımcısı)

2.Cerrahi Servisi

Elif TAŞ (Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi)

Selma DURAN( Birim Sorumlu Yardımcısı)

3.Dâhiliye Servisi

Aysun TUNÇ(Dahiliye Servisi Sorumlu Hemşiresi)

Süleyman ŞAHİN (Birim sorumlu Yardımcısı)

4.Çocuk Servisi

Gözde DOĞAN(Çocuk Servisi Sorumlu Hemşiresi)

Sinem AŞIK (Birim Sorumlu Yardımcısı)

5.Yoğun Bakım

Emel AKAY(Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi)

TESİS YÖNETİMİ

TESİS YÖNETİMİ

Dilek BAYINDIR(Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.)

Ercüment KARATAŞ(İdari ve Mali İşler Müd.)

Ramazan GÖKCEOĞLU( İdari ve Mali İşler Müd.Yard.)

Şakir YILMAZ Temizlik Personeli Sorumlusu-Teknik Servis Personeli

O L U R

03.05.2018

Uz.Dr.Burak Emre DEMİR

Başhekim