Antalya Elmalı Devlet Hastanesi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Antalya Elmalı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastanemizin Amaç ve Hedefleri

Güncelleme Tarihi: 22/10/2018

KURUMSAL AMACIMIZ: Hastanemizi ilkeleri, çalışma felsefesi ve hizmet anlayışı 
olarak bölgede en iyi bilinen, yaygın, sektör ve ülke gelişiminde söz sahibi, halk için 
verimli çalışan ve nitelikli hizmet veren kurumsal bir yapı haline getirmek.
KURUMSAL HEDEFİMİZ: Çağdaş norm ve standartlara uygun teknolojik altyapıyı ve 
uygulamaları sağlamaya çalışmak, hizmet verilen sağlıklı ve hasta insanları eğitmek, 
çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek, toplumsal amaçlı sağlık programlarının 
uygulanmasına öncülük etmek, hizmet yelpazesini kuruluş ve hizmet gerekçelerine uygun 
biçimde çeşitlendirmek yapılandırmak.