Hasta Ziyaretçi ve Refakatçi Kuralları
23 Aralık 2022

Sağlık Bakanlığının logosu değişti! | Sağlık Haberleri

ELMALI DEVLET HASTANESİ

ZİYARET VE REFAKATÇİ KURALLARI

TALİMATI

Dok.Kodu

HHD.TL.05

Yay.Tar.

01.04.2016

Rev.Tar.

14.05.2020

Rev.No

01

Sayfa

1/3

 

1.Amaç : .ElmalıDevlet Hastanesinden hizmet alan hastalarımızın hastanemizde konuk olarak kaldıkları süre içerisinde, asgari, rahat, huzur ve güven içinde bulunmalarını sağlamak amacını güder

2.Kapsam: Hastalarımızın hastanemizde konuk olarak kaldıkları süre içerisinde, rahat, huzur ve güven içinde bulunmalarını sağlamak amacıyla, idaremizce refakatçi bulundurma ve hasta ziyareti işlemleri ile ilgili bazı gerekli kuralları kapsar.

3.Kısaltmalar:-

4.Tanımlar:-

5.Sorumlular:

 • Hastane Üst Yönetimi
 • Hekimler
 • Birimlerdeki Sağlık Personelleri
 • Güvenlik Görevlileri
 • Temizlik Şirketi Elemanları

6.Faaliyet Akışı:

HHD11.01 ZİYARETÇİ KURALLARI

 • Hasta ziyaretleri her gün 13: 00 – 15:00 ve 19:00 – 21:00 saatleri arasıdır. Hasta ziyaretleri bu saatler arasında yapılmalıdır.
 • Hasta ziyareti kısa süreli olmalıdır.
 • Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, nezle ya da herhangi bir bulaşıcı hastalığı olanlar, hasta ziyaretinde bulunmamalıdır.
 • Hasta odasında tercihen iki kişiden fazla ziyaretçi olmamalıdır. Fazla sayıda ziyaretçiye sırayla izin verilecektir.
 • Alerjisi ya da astımı olan hastalar dikkate alınarak, hasta ziyaretlerine çiçek getirilmemelidir.
 • Hasta ziyaretine sağlıkları açısından çocuk getirilmemelidir.(16 yaş altı)
 • Hastaların diyetleri özeldir; hekimin izni olmadan hastaneye dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmemelidir.
 • Ziyaret esnasında; hasta yataklarına oturulmamalıdır.
 • Ziyaret esnasında gürültü yapılmamalı, asayiş ve huzuru bozacak davranışlarda bulunulmamalıdır.
 • Hastane dâhilinde tütün ve alkollü içecek kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • Hastanın kendisinin ya da odasını paylaştığı diğer hastaların durumları dikkate alarak, bölüm hemşireleri ziyaretçi sayısını ya da ziyaret saatlerini kısıtlayabilir.
 • Ziyarete gelirken hastaya kitap, dergi, hijyenik bakım ürünleri ( kolonya, peçete, kağıt, havlu v.b.)

  dışında zarar verebilecek şeyler getirilmemelidir,

 • Hastanın sağlığı için ziyarete temiz giysilerle gelinmeli; odaya girince ellerin yıkanmalıdır,
 • Diğer hastaların rahatsız olması durumunda tedavilerinin yapılması gerektiğinde odadan çıkılmalıdır,
 • Çocuk, doğumhane gibi özellikli birimlerimize ilgili hekim izin vermedikçe kesinlikle ziyaretçi kabul edilemez.
 • Yukarıdaki kurallara ek olarak, kolaylıkla enfekte olup hastalanabilecekleri için, genel vücut direnci düşük olan (organ nakli yapılmış, kanserli gibi...) kişiler ile bebek ve çocukların ziyarete gelmemesi, bu kişilerin kendi sağlıkları için uygun olacaktır.
  • Ayrıca, hasta ziyaretlerinin gün içi belirli saatlerle sınırlı tutularak, her bir hastaya aynı anda mümkün olan en az sayıda ziyaretçi kabul edilmesi, hastanemizin temizliği ve hijyeni açısından bir gerekliliktir.
 • Güvenlik çalışanlarımız bu kuralları uygulamak zorundadır. Lütfen ısraretmeyiniz.

 

 


 Sağlık Bakanlığının logosu değişti! | Sağlık Haberleri

ELMALI DEVLET HASTANESİ

ZİYARET VE REFAKATÇİ KURALLARI

TALİMATI

Dok.Kodu

HHD.TL.05

Yay.Tar.

01.04.2016

Rev.Tar.

14.05.2020

Rev.No

01

Sayfa

2/3

 

HHD11.02 Yoğun Bakım Ziyaretçi Kuralları

 • Hastanemizde ziyaret saatleri 13:00-14:00 ve/ve ya 17:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.
 • Hastanın kliniğine ve yaşına göre ziyaret sayısının artışı hekim tarafından belirlenir. (Çocuk hastalarda annelerin yoğun bakıma alınma süresi ve sıklığı artırılabilir).
 • Gün içerisinde hasta yakınları hastanın hekimi önerisiyle; servisin durumu uygun olduğunda ve belirli kurallara uyarak kısa süreli ziyaret yapabilirler. Bir ziyarette hasta yakınlarından en fazla 1 (bir) kişi hastayı görebilir.
 • Hasta yakınları sağlık personelinin verdiği eğitimle Yoğun Bakım Servisine girişte önlük, maske ve bonelerini takarlar.
 • Mutlaka el dezenfektanı kullanarak Yoğun Bakıma girerler ve ziyaretlerini gerçekleştirirler. Ziyaretçi kendi hastası dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir. Yoğun Bakım Servisinden çıkarken tekrar el dezenfektanı ile el hijyeni sağlanmalıdır.
 • Yoğun Bakımda çalışan sağlık personelleri tarafından, hasta yakınlarının Yoğun Bakım Servisi giriş ve çıkış kurallarına uyum göstermeleri sağlanır.
  • Hasta yakınlarına hastanın durumu ile ilgili bilgi, hastanın doktoru tarafından verilir. Yoğun Bakım Servisi sağlık çalışanları tarafından bilgilendirme yapılmaz.

  HHD12.01 REFAKATÇİ POLİTİKASI ve KURALLARI:

  • Refakatçi için refakat kartı/kimliği verilir.
  • Refakatçilerin refakat kartlarını görünür halde takılı olarak bulundurmaları zorunludur.
  • Hastane dışına çıkacak olan refakatçiler kartlarını görevli personele bırakarak çıkacaklar.
 • Hasta yanında refakatçi kalma kararı doktoru tarafından verilir.
 • Hastalar, sağlık kurumlarında hizmetlerin aksamaması için belirlenen kurallara uymalıdırlar
 • Yemek tepsileri yerlerde ve kapı önlerinde bırakılmamalı, ilgili personele teslim edilmelidir.
 • Elektrik düğmeleri ve musluklar açık bırakılmamalıdır.
 • Oda içine ve pencere önlerine çamaşır asılmamalıdır.
 • Hastane dahilinde tütün ve alkollü madde kullanılmamalıdır
 • Etajer üstü ve içi temiz olmalı, gereksiz hiçbir eşya bulundurulmamalıdır.
 • Kırmızı poşetli tıbbi atık kutularına kesinlikle çöp atılmamalıdır.
 • Hasta odaları temiz tutulmalı, odalar havalandırılmalıdır.
 • Tuvaletler temiz tutulmalı, yerlere çöp atılmamalıdır
 • Yatakların düzenli ve temiz kalmasına dikkat edilmelidir.
 • Refakatçi değişimlerinden servis hemşiresinin haberi olmalıdır.
 • Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
 • Refakatçi, hekim direktifine uygun olarak hastasına bakmalı ve kurum disiplinine uymalıdırlar.
 • Hastaneye su, kolonya ve kişisel bakım malzemeleri hariç yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır.
 • Hastane içinde yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.
 • Hasta ve hasta yakınları sağlık çalışanlarına karşı saygı ve nezaket kurallarına uymalıdır.

Hastalar sağlık durumları konusunda bilgi almak istediklerinde bunu hekimlerine bildirmelidirler.

 

 Sağlık Bakanlığının logosu değişti! | Sağlık Haberleri

ELMALI DEVLET HASTANESİ

ZİYARET VE REFAKATÇİ KURALLARI

TALİMATI

Dok.Kodu

HHD.TL.05

Yay.Tar.

01.04.2016

Rev.Tar.

14.05.2020

Rev.No

01

Sayfa

3/3

 

 • Hasta ve refakatçileri kullanımlarına sunulan eşya ve cihazlara zarar vermemelidirler.
 • Hastalar teşhis ve tedavi sürecinde, hekim ve diğer sağlık çalışanlarıyla işbirliği yapmalıdırlar
 • Hastaların hekim ve sağlık kurumunun izni olmaksızın, kendileriyle ilgili dosyaları ve diğer dokümanları kurum dışına çıkarmaları yasaktır.
 • Tıbbi bakım /tedavi, temizlik ve vizite sırasında hasta odaları boşaltılmalıdır.
 • Hastane temizlik kurallarına dikkat edilmelidir.
 • GİRİLMEZ” ibaresi olan hasta odalarına girilmemelidir.
 • TELEFON: Her hasta odasında mevcut olan telefonların üstünde o telefona ait dahili numara yazmaktadır. Sizi arayanlar (0242) 6188300-01 no’lu telefonu arayıp bu numarayı tuşlayarak size ulaşabilir
 • Bodrum Katta bulunan ibadethane ile isteyen herkesin ibadetlerini gerçekleştirme hizmeti sağlanmaktadır.
 • Birinci Kat çocuk servisindeki refakatçıların, hasta yataklarını ve refakatçi koltuklarını pencere önünde olmamasına dikkat etmelidir.
 • Hemşirelik hizmetleriyle ilgili danışmanız gereken herhangi bir konuda, bulunduğunuz servisin

  sorumlu hemşiresiyle iletişim kurabilirsiniz. Hemşire çağrı sistemi ile ihtiyacınız olan her durumda hemşirelerimiz yanında olacaktır. Yatak başucu ve tuvaletlerde bulunan ‘‘hemşire çağrı zili’’ (yeşil noktaya basınız)hemşirelerin en kısa sürede size ulaşmasını sağlayacaktır.

 • Sürekli kalan refakatçilerin iaşesi, genel esaslar dâhilinde kurumumuzca karşılanır.
 • Ücretli hastaların refakatçilerinden Bakanlık fiyat tarifesine göre ücret alınır.
 • Refakatçiler ilgili birimin doktorlarının direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurumumuz disiplinine uymakla yükümlüdür.
 • Bayan hasta odalarında erkek refakatçi kalamaz.
 • Refakatçilere hizmet edilmez.

7.İlgili Dokümanlar:

7.1.Hasta ve Yakınları Eğitim Talimatı

7.2.Hastane ziyaretçi ve Refakatçı Broşürü

 

 

 

 
ELMALI DEVLET HASTANESİ

KARDEŞ ZİYARETİ ve ÇOCUK ZİYARETÇİ KABULÜ İLKELERİ TALİMATI


ELMALI DEVLET HASTANESİ

KARDEŞ ZİYARETİ ve ÇOCUK ZİYARETÇİ KABULÜ İLKELERİ TALİMATI

Dok.Kodu

HHD.TL.06

Yay.Tar.

20.09.2017

Rev.Tar.

14.05.2020

Rev.No

01

Sayfa

1/2

1.Amaç: Bulaşıcı enfeksiyon durumu olan ve enfeksiyon kaynağı riski taşıyan çocuk/kardeş ziyaretçilerin yataklı hasta servislerine giriş kurallarını belirlemek.

2. Kapsam: Hasta ve Hasta yakınları, Çocuk ziyaretçiler

3.Kısaltmalar:-

4.Tanımlar:

5.Sorumlular: Hastane Üst Yönetimi, Servis Sorumlu Hemşireleri ve Hekimleri

6.Faaliyet Akışı:

6.1 KARDEŞ ZİYARETİ ve ÇOCUK ZİYARETÇİ KABULÜ İLKELERİ

Bulaşıcı enfeksiyon durumu olan ve enfeksiyon kaynağı riski taşıyan çocuk/kardeş ziyaretçilerin yataklı hasta servislerine girişine izin verilmemelidir. Ayrıca ziyaret edilecek hastanın izolasyon endikasyonu olup olmadığı göz önüne alınarak;

6.2 YENİDOGAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE KARDEŞ ZİYARETÇİ KABUL

İLKELERİ

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde çocuk ziyareti bebeğin kardeş/kardeşlerinin ziyaretidir (Hastanemizde Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi bulunmamaktadır).

1.Üç yaş üzerindeki kardeş çocuklar bir seferde en fazla iki kardeş olmak üzere anne veya babadan en az birinin refakatinde her gün ve/veya belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş bir saatte 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.

2.Çocuk ziyaretçiler için ziyaret sırasında uyulacak kuralları ve hastane/servis içine bulaşıcı hastalık yayılmasına sebep olabilecek durumlar hakkında bilgi veren ve ziyaretçi çocuğun bulaşıcı hastalık kaynağı olabileceği durumları öngören Kardeş Ziyareti Ve Çocuk Ziyaretçi Kabulü İlkeleri Formuhazırlanır ve bu form çocuk ziyaretçiler için doldurulur. Bu form önceden planlanan çocuk ziyaretçiler için ebeveyne verilerek doldurulmuş halde hasta ziyaretine getirildiğinde servis sorumlu hemşiresi tarafından teslim alınarak ziyarete izin verilir veya bir görevli ( hemşire veya doktor) tarafından ziyaret öncesinde form doldurultularak ziyarete izin verilebilir.

3. Ziyaretçi çocukta ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, döküntü ve ishal gibi herhangi bir belirti ve bulgu bulunmamalıdır. Aşı takvimine uygun tam aşılanmış olmalıdır. Son dört hafta içinde geçirilmiş döküntülü bir hastalık öyküsü olmamalıdır.

4. Ziyaretçi çocukların girişte ellerini yıkadıktan sonra üniteye girmesine izin verilir.

5. Ziyaret sırasında kardeşlerin bebeğe dokunma, öpme gibi fiziksel temasına izin verilmez.

6. Ziyaretçi çocuklar ünite içinde yalnız bırakılmaz ve refakatçi eşliğinde ziyaret ederler.

7.Respiratuar Sinsisyal virüsün(RSV) yoğun olduğu dönemlerde ve herhangi bir salgın durumunda (toplum/hastane kaynaklı) Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve/veya ünite sorumlusu tarafından veya ünitedeki acil durumlarda ünite sorumlusu tarafından ziyaretler yasaklanabilir veya ziyaret saatlerinde değişiklik yapılabilir.

 

ELMALI DEVLET HASTANESİ

KARDEŞ ZİYARETİ ve ÇOCUK ZİYARETÇİ KABULÜ

İLKELERİ TALİMATI

Dok.Kodu

HHD.TL.06

Yay.Tar.

20.09.2017

Rev.Tar.

14.05.2020

Rev.No

01

Sayfa

2/2

 

6.3 ÇOCUK ZİVARETÇİ KABUL İLKELERİ

1. Çocuk ziyaretçiler için ziyaret sırasında uyulacak kuralları ve hastane/servis içine bulaşıcı hastalık yayılmasına sebep olabilecek durumlar hakkında bilgi veren ve ziyaretçi çocuğun bulaşıcı hastalık kaynağı olabileceği durumları öngören ziyaretçi çocuğun bulaşıcı hastalık kaynağı olabileceği durumları öngören Kardeş Ziyareti Ve Çocuk Ziyaretçi Kabulü İlkeleri Formuhazırlanır ve bu form çocuk ziyaretçiler için doldurulur. Bu form önceden planlanan çocuk ziyaretçiler için ebeveyne verilerek doldurulmuş halde hasta ziyaretine getirildiğinde servis sorumlu hemşiresi tarafından teslim alınarak ziyarete izin verilir veya bir görevli (hemşire veya doktor) tarafından ziyaret öncesinde form doldurtularak ziyarete izin verilebilir.

2. Tüm çocuk ziyaretçiler yatan hasta ziyareti öncesinde bulaşıcı olduğu bilinen bir hastalık (suçiçeği, kızamık, influenza v.s gibi) ile son dört hafta içinde geçirilmiş döküntülü bir hastalık / temas öyküsü sorgulanmalıdır.

3. Hastalık / temas öyküsü olan veya ziyaret esnasında viral solunum yolu enfeksiyonu şikayeti (ateş, döküntü, burun akıntısı. öksürük ..v.s) olan çocukların hastanede ziyaretçi olarak bulunması uygun değildir.

4. Herhangi bir temas öyküsü ya da aktif enfeksiyon bulgusu olmayan çocukların ziyaretinde bir sakınca yoktur.

5. <16 yaş tüm ziyaretçi çocuklardan ziyaret süresince eşlik eden ebeveyn ya da erişkinler sorumludur.

6. En az bir yetişkin refakatinde her gün ve/veya belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş kliniklerde (klinik süreçleri ve hasta popülasyonuna göre klinik sorumlu hekimi ile enfeksiyon kontrol komitesince uygun görülen klinikler) ve belirlenmiş bir saatte 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.

7. Ziyaretçi çocukların girişte el hijyeni sağlandıktan sonra üniteye girmesine izin verilir.

8. Herhangi bir salgın durumunda (toplum/hastane kaynaklı) Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve/veya ünite sorumlusu tarafından veya ünitedeki acil durumlarda ünite sorumlusu tarafından ziyaretler yasaklanabilir veya ziyaret saatlerinde değişiklik yapılabilir.

 

7.İlgili Dokümanlar

7.1 Kardeş Ziyareti Ve Çocuk Ziyaretçi Kabulü İlkeleri Formu (HHD.FR.07 )