Yoğun Bakım
17 Ekim 2019

Tüm Dahili ve Cerrahi branşların 24 saat süreyle yaşamsal destek ve tedavilerini sağlayan ünitemiz 1. Basamak olup; 5 + 1 yataklı bir birimdir. 
Hasta başı monitör ve ventilatör mevcuttur. 

Yoğun Bakımda tedavi olan hastalarımızı belirli kurallar dahilinde 13.00  -14.00  ve 17.00 - 18.00 saatleri arasında ve hekimin uygun gördüğü saatler arasında  ziyaret edebilirsiniz.