Yoğun Bakım
04 Ocak 2023

Tüm Dahili ve Cerrahi branşların 24 saat süreyle yaşamsal destek ve tedavilerini sağlayan ünitemiz 2. Basamak olup; 6 yataklı bir birimdir. 
Hasta başı monitör ve ventilatör mevcuttur. 

Yoğun Bakımda tedavi olan hastalarımızı belirli kurallar dahilinde 13.00 - 14.00  ve 17.00 - 18.00 saatleri arasında ve hekimin uygun gördüğü saatler arasında  ziyaret edebilirsiniz.