RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (PSİKİYATRİ)
GEÇİCİ GÖREVLİ OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.