Antalya Elmalı Devlet Hastanesi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Antalya Elmalı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari Birimler

Güncelleme Tarihi: 22/10/2018

Personel Birimi
Satın Alma     
Gider Tahakkuk      
Gelir Tahakkuk
Maaş Mutemetliği
Arşiv
Ayniyat
Biyomedikal Depo
Bilgi-İşlem
İstatistik
Evrak Kayıt
Şoförler     
Santral
Hasta Kabul
Vezne
Tig
Fatura
Eğitim
Enfeksiyon
Verimlilik
Kalite
Hasta Hakları
Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi