İdari Birimler
06 Ocak 2021

Personel Birimi
Satın Alma     
Gider Tahakkuk      
Gelir Tahakkuk
Maaş Mutemetliği
Arşiv
Ayniyat
Biyomedikal Depo
Bilgi-İşlem
İstatistik
Evrak Kayıt
Şoförler     
Santral
Hasta Kabul
Vezne
Tig
Fatura
Verimlilik
Kalite
Hasta Hakları
Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
•Sivil Savunma