Enfeksiyon
06 Ocak 2021

Çağdaş sağlık hizmeti anlayışı, öncelikle sağlığın koruması ve geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede ele alındığında, günümüzde toplumda hijyen uygulamalarının yaygınlaştırılması önemli bir koruyucu sağlık hizmeti olarak değerlendirilmektedir. Hijyen sözcüğü, sağlıklı ortamın korunması amacıyla her türlü hastalık etmeninin ortamdan uzaklaştırılması olarak tanımlanır. Hijyeni sağlamada en temel kural, ellerin doğru yöntem ile yıkanmasıdır. El yıkama, birey ve toplum sağlığının korunması açısından basit, ucuz, toplumun her kesimi tarafından uygulanabilir ve son derece etkili bir yöntemdir.
KURUMSAL ÖNCELİKLERİMİZ
 Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemek.
 El hijyenine uyumun geliştirilmesi için kurumsal ve fiziksel ortama yönelik planlamalar yapmak.
 El hijyenine uyumun geliştirilmesine yönelik etkin stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak
 El hijyeni endikasyonları konusunda eğitimler vermek.  Rutin izlemler, el hijyeni uyumuna dair geri bildirim yapılması ve iş yerinde el yıkama davranışını hatırlatan görsel ve sesli sistemlerin (hatırlatıcı) kullanılması,
İ L K E L E R İ M İ Z
Hastalarımız İçin;
 Kurumda kolay ulaşılabilen lavaboların olması ve el hijyeni ürünlerinin (sıvı sabun, tek kullanımlık havlu, alkolü el antiseptikleri) bulundurulması yönünde düzenlemeler yapmak.
 Hasta ve aileleriyle işbirliği yapılarak el yıkamanın önemi hakkında hasta ve refakatçılara eğitim vermek.
 El hijyenini, el yıkama davranışını hatırlatan görsel ve sesli sistemlerin (hatırlatıcı) kullanılması, Çalışanlarımız İçin;
 Kurumda sağlık çalışanları için hasta bakım verdikleri ortamda kolayca erişebilecekleri lavaboların olması ve el hijyeni ürünlerinin (sıvı sabun, tek kullanımlık havlu, eldiven, alkolü el antiseptikleri) bulundurulması yönünde düzenlemeler yapmak.
ELMALI DEVLET HASTANESİ EL HİJYENİ POLİTİKASI
 El hijyenini, el yıkama davranışını hatırlatan görsel ve sesli sistemlerin (hatırlatıcı) kullanılması,
 Tüm personelimize meslek gruplarına uygun düzenli olarak el hijyeni uygulaması ve endikasyonları ile ilgili eğitim vermek
 DSÖ örgütü tarafından belirlenen ‘El hijyeninde 5 endikasyon’ kuralına göre el hijyeni gözlemi yapmak ve sonuçlarını ilgili birimlerle paylaşmak.
 Hasta ile temastan önce
 Aseptik işlem den önce
 Vücut sıvılarına maruziyet riskinin söz konusu olduğu girişimlerden sonra
 Hasta ile temastan sonra
 Hasta çevresiyle temas ettikten sonra,
 El hijyeni konusunda bilgi düzeylerini ölçmek ve el hijyeni uyumunu artıran veya azaltan uygulamalar, malzemeler konusunda geri bildirimlerini almak için tüm personele anket uygulamak. Toplum İçin;
 Hastane infeksiyonları dışında genel halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından da el yıkama son derece önemlidir. El yıkama aslında bir medikososyal davranıştır. Bu davranış şeklini oluşturmak/ geliştirmek için hastane ortamında el yıkama davranışını hatırlatan görsel ve sesli sistemlerin (hatırlatıcı) kullanılması.
 5 Mayıs Dünya El Hijyeni gününde farkındalık oluşturmak için eğitim ve çeşitli etkinlik faaliyetleri düzenlemek.
 Talep eden kurumlara El Hijyeni konusunda eğitimler düzenlemek.