Eğitim
06 Ocak 2021

Amaç: Hizmetin kalitesini arttıracak eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması, eğitimler için planların hazırlanması ve uygulama kayıtlarının tutulması ve bunların raporlanması esaslarını belirlemektir.
Kapsam: Hastanemizin faaliyetlerini yürüten bütün çalışanların eğitim ihtiyaçlarının tespiti, eğitim planının hazırlanması, planlı, plansız, oryantasyon, hizmet içi eğitimlerin ve birim iç bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi ve bu eğitim kayıtlarının tutulmasını ve raporlanmasını kapsar.