Bu Test Nerede Yapılıyor?
14 Haziran 2021

Akılcı Laboratuvar Kullanımı kapsamında hangi testin nerede yapıldığını gösteren "Bu Test Nerede Yapılıyor?" sistemi ile ülkemizdeki tüm kamu kurum/kuruluşları ile devlet üniversiteleri bünyesindeki tıbbi laboratuvar (tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji), doku tipleme laboratuvarı ve genetik hastalıklar tanı merkezlerinde yapılan testler görülebilmektedir.

indir.jpg

Bu Test Nerede Yapılıyor? sistemine http://ckysweb.saglik.gov.tr/labtestlerapp/testlabara.aspx adresinden giriş yapılmakta, söz konusu sistem ile aranmak istenen herhangi bir testin hangi ilde, hangi kurumda, hangi laboratuvarda, nasıl (laboratuvarda bulunan cihazlarla/dış laboratuvar hizmet alımı yolu ile) yapıldığı bilgisine ulaşılmaktadır.